Algemene voorwaarden

Wettelijke disclaimer

Let op: Ligier Group en Motorhuis Felix & Jos bvba behouden zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Alle getoonde specificaties kunnen variëren en het is mogelijk dat ze niet beschikbaar zijn in België, Nederland en/of het Groot-Hertogdom Luxemburg.

Alle prijzen zijn 21% BTW inclusief tenzij anders vermeldt en kunnen op ieder ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

Foto's zijn contractueel niet bindend.

Disclaimer

De informatie van deze site is enkel bestemd voor gebruik in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. In andere landen is mogelijk een andere wetgeving van toepassing. Neem contact met uw lokaal Ligier Group filiaal voor specifieke info.

De inhoud die Ligier Group en Motorhuis Felix & Jos bvba ter beschikking stellen, is louter informatief en van algemene aard. Ligier Group en Motorhuis Felix & Jos bvba kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden betreffende de juistheid en/of volledigheid van de weergegeven informatie.

Alle gegevens van deze site zijn eigendom van Ligier Group en worden beschermd door de wetten op de auteursrechten.

Ligier Group en Motorhuis Felix & Jos bvba kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze site.

Persoonlijke levenssfeer

Ligier Group en Motorhuis Felix & Jos bvba zal uw gegevens onder geen enkel beding voor commerciële redenen afstaan aan derden.

Onze bedrijfsgegevens

Klik hier

Probeer eens een brommobiel van Ligier of Microcar uit! Met de Ligier Group beschikt uw volgende brommobiel zeker over een eigen karakter; sportieve lijnen, innoverende motorisatie en een royale uitrusting! Laat u verleiden door het gamma van Ligier en Microcar, geproduceerd in Frankrijk. Ligier Group profileert zich ook op de markt met ecologisch verantwoorde brommobielen, en nodigt u uit een kijkje te nemen in het huidige gamma. Een gamma van klassieke voertuigen tot dienstvoertuigen. Het Ligier Group-gamma is het grootste op de markt van de brommobielen.
(BE) Version française pour la Belgique: http://www.ligiergroup.be/web/fr/ligiergroup/disclaimer/

(NL) Nederlandse versie voor Nederland: http://www.ligiergroup.nl/web/nl/ligiergroup/disclaimer/
 
Ligier Group (www.ligiergroup.be en www.ligiergroup.nl), de overkoepelende groep van de merken Ligier (www.ligier.be | www.ligier.nl) en Microcar (www.microcar.be)
Top